Χρόνος gazetesinde iki sayfalık röportaj

06.06.2014 20:35

Hareketimiz ilk defa Yunanca yayınlanan Xronos gazetesinde orta sayfasında Dimitra Simeonidou nun kaleme aldığı geniş bir rğportaj ile büyük yankı uyandırdı 

 

 

 

Alttaki  linkte ilgili haberi bulabilirsiniz 

www.xronos.gr/detail.php?ID=93209