Gümülcine'nin Harmanlık bölgesinde ilkokul inşası için ayrılan arazi

19.02.2016 08:18

"Azınlık Okulu İstiyoruz " Hareketi

Κινηση Πολτων " Θελουμε Μειονοτικο Σχολειο "

 

 Şehir planlarının genişletilebilmesi için , okul , park , yol , ibadethane ve boş alanların olması şartı olduğundan , Gümülcine şehir planının  genişletilmesi kararı çerçevesinde , Harmanlık mahallesi girişindeki ( eski futbol sahası ) yerinin yarısı  23 Şubat 2012  de resmi gazetede yayınlanan ( αριθμος αποφασης 2931 ) Çevre Bakanlığının  karar ile , ilkokul inşası için kullanılmasına   karar verilmiştir. Bu arazi azınlık ilkokulu inşası için değildir. Ancak Gümülcinenin Harmanlık mahallesinde tamamen  müslüman Türkler  ikamet etmektedir. Bu durum , bu arazide devlet okulu değil de bir azınlık ilkokulu yapılması gerekliliğine yeterli bir veridir. 

 Lozan anlaşmasına göre azınlık okullarının arazileri  özel kişi ve ya vakıf malı olması şartı olduğunu öne süren  önde gelenlerimiz de var . Bu durum yanıltıcıdır , zira Batı Trakyadaki köylerde azınlık okullarının çoğu kamuya ait arazilerdedir. Azınlığımız için  okulun binası ve ya arazisinin kime ait olduğu önemli değildir . Önemli olan müfredattır , yani Türkçe Yunanca eğitim vermesidir .

   "Azınlık Okulu İstiyoruz " hareketi - Κινηση Πολιτων " Θελουμε Μειονοτικο Σχολειο " olarak başlattığımız e - imza kampanyası ve bulunmuş olduğumuz  girişimlere kadar Harmanlık mahallesine azınlık ilkokulu yapılması süreci Gümülcine belediyesine ait olduğu  yönde propaganda yapılmıştır. Hatta seçim kampanyaları esnasında Petridis ve Harmanlık mahallesindeki bir etkinlikte dönemin belediye başkan yardımcısı  Molla İsa Ridvan  " okulu inşa edeceğiz " sözü bile vermiştir. Aynı şekilde Petridisin güdümünde olan Harmanlık derneği de bu yönde propaganda yapmıştır. Ancak hareketimiz Harmanlık derneğinin ve Petridisin sessiz sedasız kamuya saklı bir şekilde  girişim  yapmak yerine , şeffaf  , halka açık ve herkes ile istişare içinde hareket edince , bu oyun bozulmuştur.Artık herkes Harmanlık mahallesinde azınlık ilkokulu inşa edilebilmesi için bakanlık kararına bağlı olduğunu bilmesi lazımdır. Gümülcine belediyesine düşen görev , Eğitim Bakanlığına  azınlık ilkokulu için dilekçe sunmasıdır , Harmanlık derneği de bizim hareketimizi itibarsızlaştırma ve küçük düşürme gayretleri yerine Petridise baskı oluşturup bu yönde hareket etmesini sağlamak düşer.

Bütün azınlık kurum , kuruluş ve siyasetçilerimizi , kamuya ait bir arazide de olsa azınlık ilkokulu inşa edilebilir hakkına sahip olduğumuzu  ve bu düşünce ile mücadele verilmesi  gerktiğine , hareketimizin yanında yer almaları için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz.

Eşit vatandaşlık ilkesine göre hakkımızdır .

Devlet bu kadar uysal ve yasalara saygılı  bir azınlık olan azınlığımız için  , Harmanlık mahallesine bir azınlık ilkokulu inşa etmesi sunabileceği hizmetler arasında en az olanıdır. 

Bu arazide kesinlikle devlet okulu yapılmaması için her ortamda ve herkes tarafından mücadele verilmelidir.