Harmanlık bölgesinde şehir planında okul için ayrılan arazinin haritası

09.06.2014 10:16

 

Resmi gazetede yayınlanması için ilgili bakan yardımcılığından ,hazırlanan ve yayınlanan 19 - 1 - 2012  tarihinde  Rodop ili Gümülcine şehri  yeni şehir planında Harmanlık mahallesinde ( futbol sahası ) bir arazinin ilköğretim okulu inşası için ayrılan  arazinin haritası ve kararı .