Kamil Sıcakemin

06.03.2014 11:46

 GÜMÜLCİNENİN HARMANLIK MAHALLESİNE AZINLIK OKULU İSTİYORUZ 

 

 

Saygıdeğer Batı Trakyalılar.. 
Yillardır yer darlığı sorunu olan Mastanlı ilkokulu ile yapılması planlanan ve halkimızın ihtiyacı olan Gümülcinenin Harmanlık azınlik okulu hakkında neredeyse her şey yazıldı söylendi. Netice alınamadığından kurduğumuz bu sosyal paylaşım grubu ve e-imza kampanyasına ihtiyaç duyulmuştur .Amacımız siyasette önde olan ve halka hizmet anlayışı ile hareket eden insanımızı harekete geçirip bu hakkımız olan okulun yapılmasına sizin de desteğinizle vesile olmaktır . 
Gümülcine nin Harmanlık mahallesine "Azınlık Okulu İstiyoruz "  kampanyası başlatmamız siyasi bir eylem değildir ve öyle görülmemelidir
Gelişmis ülkelerde sivil hareketler (S.T.K) vardır, bu hareketler, siyasi otoritenin dikkatini çekmek, sorun çözme konusunda hız kazandırmak toplumun arzuladığı ve onayladığı şekilde karar alınması için faaliyetler yürütür.Imza kampanyamız da bu biçimdedir ve gayesi budur . Devlet kurumlarına karşı bir baskı oluşturup , yanımıza siyasetçilerimizi de katarak devlete isteğimizi bildirmektir amacımız .Eğer herkes kampanyamızı bu şekilde anlar ve kampanyamıza , bu amaca hizmet anlayışı ile katılırsa başarı kesindir. Çocuklarımızın ve hala , dünyaya bile gelmemiş olan evlatlarımızın çağdaş , yeni ve geniş bir okulda eğitim görmelerine vesile olmuş oluruz.